Aktualizacja Exchange 2010 (i nie tylko) do Office 365 lub Exchange 2016

 

Gdzieniegdzie jeszcze można spotkać Exchange 2010 i klient decyduje się do przeniesienia zasobów do Exchange 2016 lub Office 365. Niby sprawa prosta, ale uwaga Exchange 2010 musi mieć zainstalowanego Service Pack 3 oraz najnowszy Cumulative Update/ Update Rollup. Jako, że Exchange 2010 to produkt już 8 letni pamiętajmy, iż przy aktualizacji powinniśmy:

 1. Przed rozpoczęciu prac powinniśmy wykonać kopie bezpieczeństwa Active Directory, jak i samego Exchange.
 2. Przy instalacji powinniśmy wyłączyć system do backupu (Backup Exec zatrzymujemy serwisy) oraz system antywirusowy (a w szczególności BACKP EXEC – bo otrzymamy błąd):

  Setup cannot continue with the upgrade because the ‘beremote’ () process (ID: 2416) has open files. Close the process and restart Setup.Po operacji pamiętajmy o ich włączeniu.

 3. Przed instalacją poprawek powinniśmy wyłączyć sprawdzanie odwołanych certyfikatów, a więc:
  Internet Explorer =>Internet Options => Advanced
  Security section => Odchaczamy:
  Check for publisher’s certificate revocation
  Check for server certificate revocation

  Po instalacji oczywiście wracamy do stanu pierwotnego.

 4. Service Pack 3 dla Exchange 2010 dostępny tutaj, ściągamy i uruchamiamy, co powoduje i Service Pack rozpakowuje się do wskazanego katalogu
 5. Uruchamiamy aktualizacje schematu z Command Line uruchomionego jako administrator, czyli wydajemy setup.exe /PrepareAD (oczywiście musimy mieć uprawnienia aktualizacji schematu, czyli być w grupie Schema Admins, a jeżeli nam się to nie uda musimy to zrobić z poziomu kontrolera domeny i to nadrzędnego, jeżeli mamy las domen)
 6. Następnie wykonujemy aktualizacje Exchange poprzez wydanie komendy setup.exe /mode:upgrade (z GUI nie zawsze wyskoczy nam menu aktualizacji). Pamiętajmy, aby wykonać to z Command Line uruchomionego jako administrator.
 7. Następnie ściągamy Update Rollup 24 z tej strony.
 8. Samą instalację uruchamiamy z Command Line uruchomionego jako administrator.
 9. Być może zostaniemy poproszeniu o zatrzymanie serwisów (The following applications are using files that need to be updated…)– a więc je zatrzymujemy.

 10. W moim przypadku po instalacji nie wszystkie serwisy zostały uruchomione poprawnie, a więc albo sprawdzamy, które nie są uruchomione i je uruchamiamy lub po prostu restartujemy serwer.
 11. Uwaga w przypadku posiadania DAGa, ta procedura wygląda trochę inaczej i musimy przełączać serwery w tzw. maitenance mode.

 

PS: Exchange 2010 nie możemy migrować bezpośrednio do Exchange 2019, trzeba to zrobić poprzez migracje do 2016.