Azure Pass Activation – Usage limit exceeded. Try again tomorrow / Przekroczono limit użycia. Spróbuj ponownie jutro.

This is continuation of Azure Pass Activation – especially multiple Times – at conferences, workshops topic.

Sometime, for testing purposes you need to create a new independent Microsoft Account, especially for use Microsoft Azure Pass Subscription. For a long time you can just create a new Microsoft ID (Live ID) account and assign Microsoft Azure Pass Subscription, but now during verification of your Mobile Number you probably receive:

Usage limit exceeded. Try again tomorrow.

This usually means that you use your Mobile Number for verification Microsoft Account more than 2,3,4 times… What to do?

 1. Go to https://aad.portal.azure.com/
 2. After that go to https://portal.azure.com/ – You are probably have disabled or Your Subscription (if not you can just create a Trial Here, using Azure Pass also – see here).
 3. Create a New Azure Active Directory
 4. Log Out, Close Browser and log In Again
 5. Switch Directory to a New One
 6. Create a New User in Azure Active Directory
 7. Log Out, Close Browser
 8. In incognito windows/InPrivate Browsing go to https://www.microsoftazurepass.com/ and activate your subscription.

For every Azure Active Directory you can do it only once.

Alternative way, but please use phone call here:


Jest to kontynuacja artykułu Aktywacja Azure Pass szczególnie wielokrotna – na konferencjach, tematach warsztatów.

Czasami, do celów testowych musisz utworzyć nowe, niezależne konto Microsoft, szczególnie w celu wykorzystania darmowej/demonstracyjnej subskrypcji Azure (Microsoft Azure Pass). Najszybciej można było po-prostu utworzyć nowe konto Microsoft ID (Live ID) i przypisać subskrypcję Microsoft Azure Pass, ale teraz podczas weryfikacji numeru telefonu prawdopodobnie otrzymasz:

Przekroczono limit użycia. Spróbuj ponownie jutro.

Zwykle oznacza to, że używasz danego numeru telefonu komórkowego do weryfikacji konta Microsoft 2,3,4 razy … Co robić?

 1. Przejdź do strony https://aad.portal.azure.com/
 2. Następnie przejdź na stronę https://portal.azure.com/ – prawdopodobnie masz wyłączoną subskrypcję lub widoczną swoją subskrypcję (jeśli nie – wówczas możesz po-prostu utworzyć takową jak tutaj).
 3. Utwórz nowy Azure Active Directory
 4. Wyloguj się, zamknij przeglądarkę i zaloguj się ponownie
 5. Przełącz na nowy katalog Azure Active Directory
 6. Utwórz nowego użytkownika w usłudze Azure Active Directory
 7. Wyloguj się, Zamknij przeglądarkę
 8. W oknnie incognito / InPrivate Browsing przejdź na stronę https://www.microsoftazurepass.com/ i aktywuj subskrypcję.

Dla każdego osobnego Azure Active Directory aktywacja Azure Pass przechodzi tylko jednokrotnie, dla kolejnej aktywacji Azure Active Directory wykonaj powyższe czynności ponownie.

Alternatywna droga tutaj (ale proszę używać aktywacji telefonicznej, bo SMS nie zawsze działa).