Filtrowanie po użytkownikach i GPO nie działa / User filtering and GPO does not work

Ostatnio się zdziwiłem, iż GPO filtrowane po użytkownikach nie działa. Robiłem to setki razy, i zawsze było OK. A tym razem – nie działa, albo przestało działać.

Przyczyną jest poprawka MS16-072: Security update for Group Policy: June 14, 2016.

Mówiąc krótko – jeżeli mamy politykę GPO i ją filtrujemy np. na grupę użytkowników, to aby polityka ta działała należy pomimo nadania uprawnień dla danej grupy Apply Group Policy i Read – musimy dla Authenticated User ustawić uprawnienie na Read.


I was surprised that GPO filtered by user group does not work. I did it hundreds of times, and it was always OK. And this time – it does not work or it has stopped working.

The reason is MS16-072: Security update for Group Policy: June 14, 2016.

In short, if we have a GPO policy filtered to a group of users, we must set the permission to Read on the Authenticated User, in spite of granting rights to the group of users – Apply Group Policy and Read.