Ściąganie plików za pomocą PowrShela, How to download file using PowerShell:

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output #wolne, ale z progress barem / slow but with progressbar

(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $output) # szybkie, ale bez progras baru / fast, but without progress bar

Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output # szybkie, z progress barem, ale BITS musi być uruchomiony i jak coś jest w kolejce to będziemy czekać. Jest tryb asynchroniczny / Fast with progress bar, but bits should be working