Testowi użytkownicy w nowej domenie Active Directory

Czasami musimy w celach testowych uruchomić Active Directory. Warto by zasilić nowo postawiona instancję kilkoma użytkownikami. W poniższym linku znajduje się skrypt, który bardzo ładnie to robi i zasysa użytkowników z pliku CSV, co może być przydatne również przy wgrywaniu realnych użytkowników do nowo postawionej domeny.


Sometimes we need to run Active Directory for testing purposes. It’s worth to fill the new instance up with several users. The following link contains a script that import users from a CSV file, which can also be useful when uploading real users to a newly created domain.

Script:

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Create-UsersGroup-for-9ee1de26