Regulamin

rzetelnekursy.pl

 

Preambuła

Blog informacyjny o technologiach informatycznych oraz platforma sprzedażowa oficjalnych kursów Microsoft rzetelnekursy.pl prowadzona jest przez Microsoft Most Valuable Professionals Mariusza Ferdyna  w ramach działalności gospodarczej fast-sms.net Mariusz Ferdyn, ul. Lizbońska 4/80 03-969 Warszawa. Dane rejestrowe: NIP 1131166687 FAST-SMS.NET, REGON 015523858, email mf@fast-sms.net.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z części informacyjnej tj. Bloga, a w szczególności z funkcjonalności sklepu w którym można kupić oficjalne kursy Microsoft ang. Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand).

Korzystanie z rzetelnekursy.pl równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do sprzedawanych kursów Microsoft ang. Microsoft Official Courses On-Demand należą do ich właścicieli, rzetelnekursy.pl jest jedynie ich dystrybutorem na podstawie umowy partnerskiej z Microsoft Sp. z o.o. – Organization Partner ID: 2176100.
 2. Pozostałe materiały, zawarte w sekcji Blog są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 3. Kopiowanie udostępnianych na stronie materiałów wymaga pisemnej zgody fastsms.net Mariusz Ferdyn.
 4. Przekazywanie, kopiowanie, dystrybuowanie kursów Microsoft MOC On-Demand jest niedozwolone, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 5. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe, teksty, grafiki oraz inne materiały autorstwa firm lub osób trzecich, prezentowane są w celach informacyjnych lub identyfikacyjnych i są własnością ich autorów.

Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży lub zapytań dotyczących tejże sprzedaży i będą przechowywane przez okres 6 lat.
 2. Administratorem danych osobowych jest  fast-sms.net Mariusz Ferdyn, ul. Lizbońska 4/80 03-969 Warszawa. Dane rejestrowe: NIP 1131166687 FAST-SMS.NET, REGON 015523858, email mf@fast-sms.net.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Klient ma dostęp do swoich danych oraz ich zmiany na stronie internetowej rzetelnekursy.pl, po zalogowaniu się na swoje konto.
 5. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane na serwerach w Polsce i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi zapytania lub dokonania sprzedaży. Odmowa podania danych skutkuje odmową odpowiedzi na zapytanie lub dokonania sprzedaży
 8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.

Pliki cookie

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone

do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika
 2. Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies”– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są  zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej rzetelnekursy.pl.

Ceny

 1. Wszystkie ceny wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi 23% podatek VAT.
 2. Za zakupy wysyłane są faktury w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W wypadku konieczności wysłania faktury papierowej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie.

Zamówienia i Dostawa

 1. pl oprócz pozyskiwania informacji o technologiach informatycznych umożliwia zakupy oficjalnych kursów Microsoft MOC On-Demand, które realizowane są w formie elektronicznej na odległość.
 2. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania w najbliższym możliwym terminie.
 3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Złożenie i potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony ze wszystkimi konsekwencjami.
 6. Zgodnie z art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, DzU z 2014 r., poz. 827, Klient traci swoje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów dotyczących treści, która jest zawartością cyfrową, jeżeli udzielił jednoznacznej zgody na realizację zawartości cyfrowej rozpoczynającą się natychmiast po zakończeniu procesu zakupu i przyjął do wiadomości, że tym samym utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Kursy Microsoft MOC On-Demand mają postać elektroniczną i ich dostarczanie rozpoczyna się zaraz po realizacji zamówienia, która jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków finansowych na koncie firmy.
 8. Czas dostępu do całości zamówionego szkolenia wynosi do 2 dni roboczych.
 9. pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatnościach leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty, pośredników.
 10. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 11. Dostępne kanały płatności widoczne są przy składaniu zamówienia.

Reklamacje

 1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. pl nie ponosi odpowiedzialności za dobór szkoleń przez Klienta i ich praktycznym wykorzystaniu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami oferty, uszkodzeniem zakupionych zasobów, niezgodnością usługi z ofertą należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie rzetelnekursy.pl.
 4. Informacja reklamacyjna powinna zawierać dane klienta, numer zamówienia, którego dotyczy skarga, szczegółowe informacje na temat reklamowanego produktu oraz powody reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownik zostanie powiadomiony podczas dokonywania zakupów na stronie rzetelnekursy.pl.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Kursów Microsoft MOC On-Demand zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. rzetelnekursy.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku:
  • przerwania połączenia internetowego,
  • niewystarczającej przepustowości połączenia internetowego,
  • niezaznajomienia się z produktem, który to jest opisany na podstronach rzetelnekursy.pl,
  • niezawinione przez rzetelnekursy.pl,
  • kataklizmów,
  • działanie czynników i osób trzecich,
  • nieprawidłowego użytkowania,
  • nieotrzymania poczty elektronicznej.
 4. rztelnekursy.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 5. Korzystanie z kursów możliwe jest po spełnieniu wymagań opisanych na stronach rzetelnekursy.pl
 6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej rzetelnekursy.pl