Android Samsung – Aplikacja E-Mail zawiesza się przy odpowiadaniu na maila / The E-Mail application hangs when answering an email

When using the E-Mail application, the application hangs when you reply to an e-mail, we just cannot wait for the message to load. Sending new messages works ok. The above is due to the system update made by Samsung. To solve the problem, go to Settings – Application Manager, then select three dots to show System Applications (see photo). Next, we have to find the Android System WebWiev and restore its old versions. The result is that Android System WebView will be turned off and then the E-mail application works fine.

 

 

Przy używaniu aplikacji E-Mail mogliście zauważyć, iż od pewnego czasu, aplikacja ta zawiesza się przy odpowiadaniu na e-maila, po prostu nie możemy doczekać się, aż wiadomość załaduje się. Wysyłanie nowe wiadomości działa bezbłędnie. Powyższe spowodowane jest aktualizacją systemu dokonaną przez Samsunga. Aby rozwiązać problem należy przejść do Ustawień – Menadżer aplikacji, następnie należy trzema kropeczkami wybrać, aby Pokazywał Aplikacje Systemowe (patrz zdjęcie). Kolejno znajdujemy aplikacje Android System WebWiev i przywracamy jej starą wersje. Powoduje to, iż Android System WebView będzie wyłączony i wówczas aplikacja E-mail działa bez zarzutu.