Aktywacja Azure Pass – zwłaszcza wielokrotna, na konferencjach, warsztatach / Azure Pass Activation – especially multiple Times – at conferences, workshops

Będąc na różnego rodzaju warsztatach, kursach, konferencjach otrzymujemy tzw. Azure Pass – czyli kupony, które uprawniają nas do zazwyczaj miesięcznego (ale i bywają 3 miesięczne) korzystania z Microsoft Azure. Uwaga, aby skorzystać z takiej oferty, nie możemy na naszym koncie Microsoft ID (Live ID) mieć kiedykolwiek aktywnej innej subskrypcji Azure (i nieważne czy to był TRIAL, subskrypcja komercyjna czy inna). Często nawet tego nie pamiętamy, dlatego najlepiej skorzystać z poniższej procedury:

  1. Założyć nowe Microsoft ID, koniecznie w trybie prywatnym przeglądarki – https://outlook.live.com/
  2. Wejść z kolejnej karty na https://www.microsoftazurepass.com/ i wykorzystać otrzymanego Azure Pass’a (jak coś się nie powiedzie nie zamykać przeglądarki – patrz film)
  3. Cieszyć się subskrypcją Microsoft Azure – https://portal.azure.com/

Czasami może być potrzeba przeniesienia zasobów z innej subskrypcji – jak to zrobić: https://mva.microsoft.com/pl/training-courses/azure-przenoszenie-zasobw-pomidzy-subskrypcjami-17620

Uwaga, jeżeli na takiej subskrypcji, bądź subskrypcji TRAIL lub MSDN wdrożymy jakąkolwiek usługę, która jest dodatkowo płatna partnerowi Microsoft np. REDHAT – to nasza subskrypcja zostanie automatyczna zablokowana i będziemy musieli podać numer karty kredytowej, tak, aby opłacić Partnera Microsoft.

Z mojego doświadczenia podpowiem, iż kontakt z suportem rozwiązuje problem i nie musimy podawać numeru karty.

Co dalej po okresie TRIAL – nadal możemy korzystać z bezpłatnych serwisów, ale już musimy podać numer karty kredytowej – więcej informacji: https://azure.microsoft.com/pl-pl/free/. Warto zauważyć, iż przez pierwszy rok mamy dostępnych całkiem sporo usług bezpłatnie. Po roku niestety mniej.

 

Being at various types of workshops, courses and conferences, we get Azure Pass that entitle us to use of Microsoft Azure. Please note that in order to take advantage of this offer, we cannot have a valid Microsoft ID (Live ID) on your other Azure subscription (no matter if it was TRIAL, a commercial subscription or otherwise). Often we do not even remember it, so it is best to use the following procedure:

  1. Set up a new Microsoft ID, necessarily in the private browser mode – https://outlook.live.com/
  2. Go to the next card at https://www.microsoftazurepass.com/ and use the received Azure Pass (if something goes wrong, do not close the browser – see the movie)
  3. Enjoy the Microsoft Azure subscription – https://portal.azure.com/

 

Sometimes it may be necessary to transfer resources from one subscription to another – how to do it:

https://mva.microsoft.com/en/training-courses/azure-translating-with-in-pomidis-subscriptions-17620

Attention, if on such subscription or subscription of TRAIL or MSDN we implement any service that is additionally payable to Microsoft partner, e.g. REDHAT – our subscription will be automatically blocked and we will have to provide credit card number to pay for it to Microsoft Partner.

From my experience, contact with the support solves the problem and we do not have to provide the valid card number.

After the TRIAL period – we can still use free services, but we must provide a credit card number – more information: https://azure.microsoft.com/en-us/free/. It is worth mention that for the first year we have quite a few free services available. Unfortunately, less after a year.