GUI and IM integration with ChatGPT/OpenAI

ChatGPT has changed the way we talk with the computer. Sooner, we can self-train GPT-3 and GPT-4 models with our Microsoft Azure (Open AI) data. So we will be able to make an internal ChatGPT for our company. While ChatGPT is a simple API, a friendly GUI with integration with instant messaging platforms is another story. For that, I propose the following two projects:


ChatGPT zmienił sposób, w jaki rozmawiamy z komputerem. Wkrótce będziemy mogli samodzielnie trenować modele GPT-3 i GPT-4 przy użyciu Microsoft Azure (Open AI). Dzięki temu będziemy mogli stworzyć wewnętrzny ChatGPT dla naszej firmy. Podczas gdy ChatGPT jest prostym interfejsem API, przyjazny GUI z integracją z platformami do przesyłania wiadomości błyskawicznych to inna historia. W tym celu proponuję dwa projekty: