H323 Video Terminals and Skype for Business

Skype for Business is still a standard with B2B audio/video communication, but sometime we need to integrate it with our Polycom, Sony and other H323 Video Terminals. Using Test StarLeaf system we can do it without any integration with Skype just forward received invitation to skype@starleaf.com and we receive address that we should connect to our meeting from H323 Video Terminal. Of course our Video Terminal should have internet access and our Skype For Business should accept connection from other tenants. We can test it for free, but if we need to use it on production need to buy a proper service.

At this moment screensharing is not working and we are waiting for Microsoft Teams Support.


Skype for Business nadal jest standardem komunikacji B2B audio / wideo, ale czasami musimy go zintegrować z Terminalami Video H323, takimi jak Polycom czy też Sony. Korzystając z testowego systemu StarLeaf możemy to zrobić bez jakiejkolwiek integracji ze Skype, wystarczy przesłać dalej zaproszenie Skype na adres skype@starleaf.com, a otrzymamy adres, pod który powinniśmy podłączyć się z Terminala Video H323. Oczywiście nasz terminal powinien mieć dostęp do internetu, a nasz Skype For Business powinien akceptować połączenia od innych firm. Całość możemy przetestować zupełnie za darmo, baz żadnych zapisów itp/itd.

W tej chwili przeglądanie ekranu nie działa i czekamy na wsparcie dla Microsoft Teams.


More info/Więcej informacji: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/cloud-video-interop and https://docs.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/plan-your-deployment/video-interop-server