If you think your cloud provider is down / Jeżeli myślisz, że dostawca chmury ma awarie

If you think your cloud provider is down:

 1. Check if you made a mistake
 2. Check best practices for deployed resources.
 3. Consult your friends if there is a similar problem.
 4. Check Twitter for a shit storm apropos cloud not working.
 5. If you still think the cloud provider has a problem, see point 1.
 6. If you are convinced that it’s a cloud problem – contact the application developers – because it may be the application’s fault.
 7. Next time, consider starting at the end.

Jeżeli myślisz, że dostawca chmury ma awarie:

 1. Sprawdź czy to nie Ty popełniłeś błędu
 2. Sprawdź najlepsze praktyki dotyczące wdrożonych zasobów.
 3. Skonsultuj się ze znajomymi, czy nie ma podobnego problemu.
 4. Sprawdź Twitter’a, czy nie ma gówno burzy apropo niedziałania chmury.
 5. Jeżeli nadal myślisz, że dostawca chmury ma problem patrz punkt 1.
 6. Jeżeli jesteś przekonany, że To problem chmury – skontaktuj się z developerami aplikacji – bo może to wina aplikacji.
 7. Następnym razem zastanów się, czy nie zacząć od końca.