Rollup 27 for Azure Site Recovery – to new, but Rollup 26 to old / Aktualizacja Configuration/Process Serwera

I have tried to install Rollup 27 for Azure Site Recovery for Configuration/Process server, but I receive:

The version of Azure Site Recovery Unified Setup installed on this computer is very Old. You first need to update to an intermediate version of the software before you can apply this update.

Then I tried to install Rollup 26 for Azure Site Recovery for Configuration/Process server, but I receive:

Microsoft Azure Site Recovery Unified Setup – Upgrade is not supported as a higher version of the software is already installed.

Solution:

 1. Download Rollup 27 for Azure Site Recovery
 2. Create directory c:\ManualInstall
 3. Extract it using MicrosoftAzureSiteRecoveryUnifiedSetup.exe /q /x:c:\ManualInstall
 4. Inastall manually: CX_THIRDPARTY_SETUP.EXE /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART
 5. Install manually: UCX_SERVER_SETUP.EXE /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /UPGRADE
 6. Restart and wait for communication to the Azure Site Recovery
 7. Run original setup of Rollup 27 for Azure Site Recovery – should finish normally.
 8. Update Agents from the portal (normal procedure)

Please remember that update is supported only betwen 4 version, so you need to do intermediate updates.


Aktualizacja Configuration/Process Serwera w usłudze Azure Site Recovery.

Próbowałem zaktualizować Configuration/Process Serwera w usłudze Azure Site Recovery do wersji Rollup 27 i uzyskałem komunikat:

The version of Azure Site Recovery Unified Setup installed on this computer is very Old. You first need to update to an intermediate version of the software before you can apply this update.

Kiedy natomiast chciałem zainstalować wersje Rollup 26 otrzymałem komunikat:

Microsoft Azure Site Recovery Unified Setup – Upgrade is not supported as a higher version of the software is already installed.

Rozwiązanie problemu:

 1. Ściągnąć Rollup 27 for Azure Site Recovery
 2. Utworzyć katalog c:\ManualInstall
 3. Wypakować Rollup 27 używając komendy MicrosoftAzureSiteRecoveryUnifiedSetup.exe /q /x:c:\ManualInstall
 4. Zainstalować komponen ręcznie: CX_THIRDPARTY_SETUP.EXE /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART
 5. Zaktualizować component ręcznie: UCX_SERVER_SETUP.EXE /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /UPGRADE
 6. Zrestartować serwer I poczekać na komunikacje z Azure Voult’em
 7. Uruchomić Rollup 27 for Azure Site Recovery jakgdyby nigdy nic, instalacja powinna zakończyć się sukcesem.
 8. Zaktualizować Mobility Agentów z portal Azure – wg. normalnej procedury.

Proszę pamiętać, iż aktualizacje możemy robić tylko 4 wersje do góry, jeżeli przespaliśmy i potrzebujemy aktualizować więcej wersji wówczas należy wykonać aktualizacje pośrednie.


Update Rollup 26 for Azure Site Recovery.
Update Rollup 27 for Azure Site Recovery.