This could be due to CredSSP encryption oracle remediation – Problem Remote Desktop

Jeżeli chcemy połączyć się zaktualizowanym Windows 10,8,7,Serwer do maszyny po RDP (w szczególności w Azure) i wystąpi błąd:

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported

Remote computer: <IP>
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

Na kliencie wystarczy wykonać:

REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Problem jest związany z https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2018-0886, gdzie obydwie maszyny muszą być zaktualizowane.

Jeżeli natomiast serwer jest zaktualizowany i chcemy łączyć się z klientów, które nie są zaktualizowane należy wykonać, powyższą komendę na serwerze.

Więcej informacji:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4295591/credssp-encryption-oracle-remediation-error-when-to-rdp-to-azure-vm

https://support.microsoft.com/en-us/help/4093492/credssp-updates-for-cve-2018-0886-march-13-2018