Windows Virtual Desktop | Microsoft Azure – resources / materiały

Podczas wirtualnego spotkania Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) w ramach cyklu Microsoft Azure w Twojej Firmie oraz moich wynurzeń w ramach “Z dziennika Wdrożeniowca” prezentowałem możliwości Windows Virtual Desktop.

Jednocześnie przekazuje zestawienie dodatkowych materiałów opublikowanych przez Christiaan’a z MS:

Ignite the Tour session + deck (2019 fall release):
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-ignite-the-tour-2019/a-real-world-look-at-windows-virtual-desktop-the-best/m-p/1111711

How to migrate Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to Azure and Windows Virtual Desktop (2020 – spring update):
https://www.youtube.com/watch?v=rkKaWT-tN54

Windows Virtual Desktop updates for admins (2020 – spring update):
https://www.youtube.com/watch?v=zmsTD9Hd-xY&t=1s

You can watch all the recordings (including comprehensive demos) in HQ of our last Virtual event: Accelerate Your Windows Virtual Desktop Deployment. (2020 – spring update) (Register and the on-demand link will return via email):
https://info.microsoft.com/ww-registration-windows-virtual-desktop-virtual-event.html?ocid=AID3008891_QSG_BLOG_405824

I materiały dla partnerów / Resources for MS partners:

List of resources for partners, including a technical level 100 and 300 deep-dive deck (2019 fall release):
https://www.microsoft.com/azure/partners/b/migrate/windows-virtual-desktop

Pamiętajmy również o WVD Management UX / Do not forget about WVD Management UX:
https://github.com/Azure/RDS-Templates/tree/master/wvd-templates/wvd-management-ux/

I mój poprzedni materiał dotyczący Windows Virtual Desktop / My previous post about Windows Virtual Desktop:

Migrating Existing RDS environment to Windows Desktop in Azure