Azure Site Recovery Unified Setup – błąd podczas instalacji /error during installing

Jeżeli uruchamiamy usługę Azure Site Recovery  i nie udaje nam się zainstalować Process i Configuration Servera, a w szczególności wyskoczy nam błąd typu (w logu Application):

Gtid table is not ready to be used. Table ‘mysql.gtid_executed’ cannot be opened.For more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.

wówczas zapewne Windows nie jest zainstalowany na dysku C – niestety system operacyjny Configuration Servera musi byc zainstalowany na dysku C. Podejrzewam, iż podobnie jest z mySQL. Nie pozostaje nam nic innego jak przeinstalować system operacyjny, tak aby był zainstalowany na dysku C.

 

If we run the Azure Site Recovery Unified Setup and it fail to install Process and Configuration Server. We will see a type error (in the Application log):

Gtid table is not ready to be used. Table ‘mysql.gtid_executed’ cannot be opened.For more information, see Help and Support Center at http://www.mysql.com.

then probably Windows is not installed on drive C – unfortunately the Configuration Server operating system must be installed on drive C. I suspect that this is similar to mySQL too. We have to reinstall the operating system so i will be installed on drive C.