Google Home vs Amazon Alexa Echo Smart Home

W drodze na MVP Summit, przesiadając się w Londynie podczas podróży do Seatle w sklepie mogłem obejrzeć i dotknąć systemów typu Smart Home, lub inaczej nazywając Electronic Assistant. Systemy te zazwyczaj sterują urządzeniami domowymi za pomocą głosu, jak też odpowiadają na nasze pytania.

W Londynie eksponowane są przede wszystkim produkty dwóch producentów, a mianowicie firmy amazon i Google.

W tym momencie oferta Amazon’a, pod marką echo wydaje się najbardziej zaawansowana – a jakość dźwięku z Echo Show robi wrażenie! Zachęcam do obejrzenia filmików, gdzie Amazon łączy zapytania dotykowe, głosowe z integracją z żarówkami, ogrzewaniem domowym i kamerą, nie zapominając o zwykłych zapytaniach o kalendarz czy też Video rozmowy.

Google natomiast swoje produkty opiera o gadżety podłączane do telewizora i Smartphone – oczywiście z systemem Android. Nie braknie mikrofono-głośnika, który czeka na nasze pytania i rozkazy.

Google chwali się, iż jego system rozpoznaje do czterech domowników – właśnie po glosie, aczkolwiek oferta wydaje się uboższa w porównaniu do Amazon.

W londyńskich sklepach brakuje trzeciego gracza jakim jest Microsoft i jego Cortana – aczkolwiek będąc w Seatle/Redmond może coś się uda obejrzeć więcej. Pukico brakuje marketingu – przynajmniej na wyspach.

Na dowiedzenia mogę dodać, iż obecnie segment Smart Home, Voice Assistant będzie bardzo się rozwijał i puki-co dziwie się, że gracze tacy jak Apple, Facebook, Samsung nie zaprezentowali swojej oferty w tym zakresie.

Myślę, że już teraz możemy zacząć rozwijać rozwiązania dla powyższych systemów jak np. Nauka Języka Angielskiego, w którym to języku najczęściej komunikujemy się z tymi urządzeniami.

 

 

During a stopover in London to MVP Summit I could see and touch systems like Smart Home/Electronic Assistant. These systems usually control the home devices by voice, as well as answer our questions.

In London, the products of two producers Amazon and Google, are exposed in almost every shop.

At this point, the offer of Amazon, under the brand Echo seems the most advanced – and the sound quality from Echo Show is impressive! I encourage you to watch videos, where Amazon combines touch inquiries, voice with integration with light bulbs, home heating and camera, not forgetting about queries about the calendar or video calls.

Google bases its products on gadgets connected to the TV and Android Smartphone. There is no lack of a microphone-speaker that waits for our questions and orders.

Google boasts that its system recognizes up to four household members.

The London stores lack the third player that is Microsoft with Cortana – although being in Seatle / Redmond maybe I will find something interesting about this. At this moment it is a big challenge to the Microsofts’ marketing members.

At this moment we can see that Smart Home/Voice Assistant systems will be developed by major companies.