Konwersja ustawień GUI na rejestr i następnie na komendy PowerShell

W przypadku uruchamiania rozwiązań typu Infrastructure as a Code bardzo często korzystamy z tzw. Custom Script Extension, w którym piszemy skrypt PowerShell, który się wykonuje przy kreowaniu maszyny wirtualnej. W przypadku maszyn z systemem operacyjnym Windows zazwyczaj potrzebujemy zmodyfikować rejestr, aby ustawić odpowiednie właściwości maszyny wirtualnej.

System Windows przyzwyczaił nas do wyklikiwania potrzebnych opcji, które tak naprawdę są zmianami w rejestrze i nie dotyczy to tylko ustawień systemu operacyjnego, ale takż np. Office. Jak w takim razie szybko skonwertować ustawienia wyklinane z GUI na skrypt PowerShell.

  1. Ściągamy oprogramowanie porównujące rejestr, przed i po zmianie (https://www.nirsoft.net/utils/registry_changes_view.html).
  2. Uruchamiamy oprogramowanie i robimy Snapshot przed zmianami w GUI.
  3. Następnie wykonujemy zmiany w GUI.
  4. Porównujemy Snapshot rejestru versus obecne wpisy w rejestrze.
  5. Zazwyczaj znajdziemy więcej wpisów w rejestrze, które się zmieniły – np. wpisy dotyczące telemetrii, ale kopiujemy do schowka, tylko te, które są wymagane:

  6. Teraz takie wpisy trzeba przekonwertować na PowerShell, do tej pory robiłem to ręcznie, ale przypadkowo wpadłem na stronę https://reg2ps.azurewebsites.net/, gdzie może to być wykonane z automatu.

    W razie czego kod źródłowy dostępny tutaj: https://github.com/rzander/REG2CI/ , Program NirSoft registrychangesview-x64.