Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent – z dziennika wdrożeniowca / from the Azure Administrator Jurnal

Jeżeli nie możesz uwierzytelnić się w Recovery Services vault upewnij się, że czas na serwerze jest prawidłowo ustawiony. Agent generuje TOKEN SAS, który jest ważny godzinę na podstawie zegara w AZURE i jeżeli na serwerze rozjazd czasu będzie ponad godzinę nie uda się uwierzytelnić.

Zazwyczaj towarzyszy temu błąd:

Invalid vault credentials provided. The file is either corrupted or does not have the latest credentials associated with recovery service. (ID: 34513) We recommend you download a new vault credentials file from the portal and use it within 2 days.

Logi przechowywane są w C:\Program Files\Microsoft Azure Recovery Service Agent\temp

I prawdopodobnie w pliku CBEngineCurr.errlog znajdziecie coś podobnego do:

Client assertion is not within its valid time range. Current time: 2020-06-27T17:23:32.8614131Z, expiry time of assertion 2020-06-27T16:34:05.0000000Z.

Jeżeli backup System State zakończy się błędem:

Error in backup of C:\windows\systemroot\ during enumerate: Error [0x8007007b] The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

Należy poprawić wpisy sterowników wykorzystywanych przez mechanizm VSS – wg dokumentu:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4053355/microsoft-azure-recovery-services-agent-system-state-backup-failure

należy to zrobić dla wszystkich sterowników, w których znajdziemy w rejestrze poprzedzające „/”.

 


If you cannot authenticate with Recovery Services vault, make sure the server time is set correctly. The agent generates SAS TOKENS, which is a valid for one hour, and if the time on server is different more than one hour it will not be able to authenticate.

The error you can see is:

Invalid vault credentials provided. The file is either corrupted or does not have the latest credentials associated with recovery service. (ID: 34513) We recommend you download a new vault credentials file from the portal and use it within 2 days.

If the System State backup ends with an error:

Error in backup of C:\windows\systemroot\ during enumerate: Error [0x8007007b] The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

You need to fix VSS writers entries in registry (remove all leading “/”) according to the https://support.microsoft.com/en-us/help/4053355/microsoft-azure-recovery-services-agent-system-state-backup-failure.