Windows 10 and Windows 2016,2019 – NAT

If someone comes to putting VM on VM (Nested Virtualization – already possible in Azure on Dv3 machines), it will probably be useful using NAT – how to run Win2016 and Win10 Step by Step:

New-VMSwitch –SwitchName “NAT” –SwitchType Internal

New-NetIPAddress –IPAddress 172.16.0.1 -PrefixLength 24 -InterfaceAlias “vEthernet (NAT)”

New-NetNat –Name NATnetwork –InternalIPInterfaceAddressPrefix 172.16.0.0/24

 

You can also use it in your laptop.

 

Z dziennika wdrożeniowca – jak komuś przyjdzie stawiać VM na VM (Nested Virtualisation – już możliwe na maszynach Dv3 w Azure) zapewne przyda mu się NAT – jak uruchomić w Win2016 i Win10 Step by Step:

New-VMSwitch –SwitchName “NAT” –SwitchType Internal

New-NetIPAddress –IPAddress 172.16.0.1 -PrefixLength 24 -InterfaceAlias “vEthernet (NAT)”

New-NetNat –Name NATnetwork –InternalIPInterfaceAddressPrefix 172.16.0.0/24

 

Powyższe można oczywiście używać na laptopie.