Microsoft ogłosił konkurs dla niezrzeszonych twórców gier Dream.Build.Play Challenge / Microsoft has announced a competition for non-affiliated game developers

Pula nagród:

 • Gra w chmurze – 100 000 USD
 • Gra PC – 50 000 USD
 • Gra Mixed Reality – 50 000 USD
 • Gra na XBOX – 25 000 USD
 • Kampania reklamowa – 5000 USD

Jak widzimy Microsoft nastawia się na tworzenie Gier, które w jak największym stopniu będą wykorzystywały Microsoft Azure.

Jeden z moich pomysłów, który wykorzystywałby AI – to gra społeczną z zadaniami:

 • Jak najszybciej wyślij zdjęcie z Warszawy z czerwonym samochodem;
 • Jak najszybciej wyślij zdjęcie z Krakowa z uśmiechniętą dziewczyną;
 • Jak najszybciej wyślij zdjęcie wewnątrz pomieszczenia z grupą ludzi.

W ten sposób byśmy zdobywali punkty, jak AI je rozpozna.
Oczywiście trzeba by dorobić sprawdzanie zdjęcia po czasie i GPS.

Więcej informacji: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/projects/campaigns/dream-build-play-challenge

 

Prizes:

 • Cloud-powered game—$100,000 USD
 • PC game—$50,000 USD
 • Mixed reality game—$50,000 USD
 • Console game—$25,000 USD
 • Ad Campaign—$5,000 USD

As we can see, Microsoft is focused on creating games that will use Microsoft Azure as much as possible.

One of my ideas that would use AI – in a social game with tasks:

 • Send a photo from Warsaw with a red car as soon as possible;
 • Send as soon as possible a photo from Krakow with a smiling girl;
 • Send as soon as possible a photo inside the room with a group of people.

In this way, we would earn points as AI recognizes them. Of course, you’d have to check the photo time and GPS.

 

More information: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/projects/campaigns/dream-build-play-challenge