Rozwijanie Gier i Aplikacji dla XBOX One / Developing Games or Applications for XBOX One

W kursie tym przedstawiony zostanie od A do Z sposób przygotowania środowiska deweloperskiego do tworzenia i uruchamiania programów Universal Windows Platform dla XBOX.

Jeżeli jeszcze kilka lat temu, było wręcz nierealnym, iż niezależny, pojedynczy developer będzie mógł wydać pełnoprawny program lub grę na konsole ósmej generacji – teraz jest to już możliwe.

Zrobimy kompletne środowisko deweloperskie, wraz z informacją jak „wystawić” XBXOX One na zewnątrz, aby z Internetu można było się do niego podłączyć i nie tylko developować programy, ale i też grać – zdalnie będąc na drugim końcu świata.

Obejrzymy jak sparować Visual Studio z konsolą XBOX One, jak przystąpić do programu deweloperskiego ponosząc adekwatną opłatę, lub będąc z niej zwolnionym – kiedy i jaki warunek trzeba spełnić – dowiedzą się Państwo z kursu.

  • Rozdział 1: Wprowadzenie do Universal Windows Platform dla XBOX One i nie tylko
  • Rozdział 2: Przygotowanie środowiska deweloperskiego Streaming – czyli zdalny pulpit do XBOXa
  • Rozdział 3: Aktywacja Developer Mode na XBOX One
  • Rozdział 4: Kompilujemy Aplikacje i Testujemy aplikacje na XBOX One.
  • Rozdział 5: De-Aktywacja  Developer Mode na XBOX One

In this course we will present from A to Z how to prepare the development environment for creating and running Universal Windows Platform for XBOX.

A few years ago, it was unrealistic that an independent, single developer would be able to publish a full program or a game for consoles – now it is possible!We will make a complete development environment.

We will see how to pair Visual Studio with the XBOX One console, how to join the development program by paying an adequate fee, or being released from it – when and what condition you need to meet – you will learn from the course.

  • Chapter 1: Introduction to the Universal Windows Platform for XBOX One and beyond
  • Chapter 2: Setting up the development environmentStreaming – the Remote Desktop for XBOX
  • Chapter 3: Activating the Developer Mode on XBOX One
  • Chapter 4: Compiling Applications and Testing Applications on XBOX One.
  • Chapter 5: De-Activating Developer Mode on XBOX One