Unity – Build / Compile project to PC (Windows EXE, Linux, Mac) or Web Page (WebGL)

Poniższe dwa Video są uzupełnieniem poprzednich wpisów gdzie pokazano jak skompilować projekt w Unity jako Universal Windows Platform lub dla Android. Przedstawiają kompilacje do:

Przy okazji warto wspomnieć, iż Internet Explorer nie wspiera technologii WebGL, a najnowsza często wręcz wyklęta przeglądarka Microsoft Edge – jak najbardziej. Jest to druga z funkcjonalności, z której korzystam w Edge, oprócz zapisywania całych stron jako obrazki.

 

The following two videos complement the previous blog entries where I showed how to compile a project in Unity as a Universal Windows Platform or for Android. They present compilations / build for:

By the way, it is worth mentioning that Internet Explorer does not support WebGL technology, and the latest Microsoft Edge browser – support it. This is the second feature I use in Edge, in addition to saving whole pages as pictures.