Unity – Build / Compile project to Universal Windows Platform (Windows 8 10, Windows Mobile, XBOX One) and publish it to Microsoft Store

W tym Video zobaczycie jak krok po kroku skompilować projekt w Unity, tak aby następnie można było go otworzyć w Visual Studio jako projekt Universal Windows Platform. Powyższa procedura pozwoli nam uruchomić tak skompilowany projekt na Windows 8,8.1,10, Windows Mobile czy też na XBOX One. Pozwoli to nam też na publikacje projektu w Microsoft Store, co też pokazujemy na przykładzie https://www.microsoft.com/en-us/store/p/maze-ball-3d-for-xbox/9pcpljbg2s83.

 

In this Video you will see how to compile a project in Unity step by step, so that you can then open it in Visual Studio as a Universal Windows Platform project. The above procedure will allow us to run such a compiled project on Windows 8.8.1.10, Windows Mobile or on XBOX One. This will also allow us to publish the project in the Microsoft Store, which we also show on this example https://www.microsoft.com/en-us/store/p/maze-ball-3d-for-xbox/9pcpljbg2s83.