WebHook – Tester

Kiedyś różnego rodzeje hostingi wprowadziły rozwiązania typu Cron z których pozwalano wywoływać żądania typu GET, teraz Microsoft Azure kontynuuje tą tradycje, zwłaszcza przy rozwiązaniach typu Azure Event Grid, Azure Functions, Automations. Czasami jednak chcemy przetestować, co jest wysyłane i jak. Oprócz oprogramowania do generowania Requestów typu POSTMAN (nie tylko GET, ale i POST), bardzo ciekawą witryną jest:

https://webhook.site/

gdzie możemy obserwować wywołania docierające na adres, który jest generowany po wejściu na witrynę. Ba – możemy żądania przekierowywać – a jak komus mało funkcjonalności – to mamy źródła!


A long time ago hosting providers implement Cron solution with GET requests. Microsoft Azure continues this, especially with Azure Event Grid, Azure Functions, Automations solutions. Sometimes, we want to test what is sent and how. In addition to the POSTMAN Request generation software (not only GET but also POST), a very interesting site is to receive GET and POST:

https://webhook.site/

where we can observe calls that reach the address that is generated after entering the site. Moreover – we can redirect requests! Do you need more – we have source code!