Zmiany w certyfikacji, egzaminach i szkoleniach w zakresie Microsoft Azure i Office 365 / Changes in certification, exams and trainings for Microsoft Azure and Office 365

Podczas konferencji Microsoft Ignite 2018 zostały ogłoszone zmiany dotyczące szkoleń w zakresie technologii chmurowych Azure i Office 365. Zmiany te są bardzo przemyślane i wg. mnie sensowne, ale do rzeczy:

Certyfikaty i szkolenia będą oparte na rolach, jakie pełnimy w organizacjach – i tak na początku będziemy mieli sześć ról, jak poniżej:

Jakie egzaminy trzeba zdać, aby uzyskać przykładowe certyfikaty:

Tylko przez określony czas będzie można zaktualizować posiadane tytuły, do nowych tytułów opartych na rolach – jak to wygląda poniżej:

Największa zmiana jaka nas czeka – to egzaminy oparte na symulacjach “Performance Based Testing”! Tak musimy coś wyklikać, wdrożyć, napisać! I nie będzie to Flashowy symulator, a prawdziwa maszyna wirtualna z dostępem do przeglądarki i portalu Azure, dostarczoną subskrypcją, w której musimy coś wdrożyć. Nie ważna jaką drogą wdrożymy rozwiązanie Portal, Powershell – ma działać, tak aby skrypty oceniające to zobaczyły i sprawdziły. Internet z maszyny ma nie być dostępny – tylko portal Azure, Office 365 – a jak to mniej więcej będzie wyglądało widzimy tutaj:

Kursy Office 365 i Azure będą kursami jedno i pół dniowymi, z których będziemy mogli skomponować to czego chcemy się nauczyć. Czyli jeżeli np. nie będzie nas interesować Azure IoT możemy „nie brać” tego modułu, albo w to miejsce wybrać coś innego np. Azure Networking.
Do tej pory niektóre ośrodki próbowały to organizować dobierając odpowiednie moduły, ale wychodziły z tego szkolenia autorskie i niekiedy był problem z dostępem do podręczników. Teraz wszystko dostajemy w paczkach od Microsoft – to co chcemy. Oczywiście nie zmienia się forma, szkolenia realizują trenerzy i ośrodki szkoleniowe. Będą też szkolenia Online.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o nowej certyfikacji, przygotować do prowadzenia nowych szkoleń, czy też od razu nabyć wiedze zapraszam do obejrzenia poniższych sesji na Ignite 2018, zapewne dostępnych w postaci nagrań.

 


During the Microsoft Ignite 2018 conference, Microsoft announced changes regarding trainings in Azure and Office 365 cloud technologies.

Certificates and training will be based on the roles we play in organization – at the beginning there will be six roles, as below:

 

Which exams you have to pass to be certified:

Tylko przez określony czas będzie można zaktualizować posiadane tytuły, do nowych tytułów opartych na rolach – jak to wygląda poniżej:

The biggest change – “Performance Based Testing” simulations! Yes, we must deploy something, implement it, write it in real! And it will not be a Flash simulator, but a real virtual machine with access to the browser and Azure portal, a subscription will be provided, in which we have to implement something. It is not important how we implement! We can use Portal, Powershell, but it should work so that the assessment scripts will see it and check it. The Internet from the machine is not allowed – only the Azure portal, Office 365 – and what more or less will it will look like this:

The Office 365 and Azure courses will be one or a half day courses, from which we will be able to compose what we want to learn. So if, for example, we will not be interested in Azure IoT, we can “not take” this module, or choose something else, eg Azure Networking.

If you want to learn more about the new certification, prepare to deliver new trainings, or acquire knowledge, I invite you to watch the following sessions from Ignite 2018.