WebPage for stopping and starting Azure VMs / WWW pozwalająca zatrzymywać i uruchamiać maszyny wirtualne

WebPage for stopping and starting Azure VMs

Quite often, there are cases of requests to do various types of automation that allow you to start and stop virtual machines by people who do not have access to the Azure environment.

I do not think that it is a very safe solution, but it may be useful to someone – and certainly for training purposes regarding:

  • Static Web Apps
  • Azure identity platform and authorization services – App Registrations
  • identity and access management (IAM)

https://github.com/MariuszFerdyn/AzureStartStopVM

 

WWW pozwalająca zatrzymywać i uruchamiać maszyny wirtualne

 

Dosyć często mi się zdarzają przypadki próśb robienia różnego rodzaju automation, które pozwalają uruchamiać i zatrzymywać maszyny wirtualne poprzez osoby które nie mają dostępu do środowiska Azure.

Nie uważam, że to zbytnio bezpieczne rozwiązanie, ale może się komuś przyda – a już na pewno w celach szkoleniowych dotyczących:

  • Static Web Apps
  • Azure identity platform and authorization services – App Registrations
  • identity and access management (IAM)

https://github.com/MariuszFerdyn/AzureStartStopVM