Wykorzystaj potęgę chmury! Przenieś odpowiedzialność, za rejestracje użytkowników i bezpieczeństwo na kogoś innego! / Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C – to nie zwykła usługa Active Directory / LDAP / ADFS / Uwierzytelniania przeniesiona do chmury publicznej Microsoft, a cały kombajn pozwalający w bardzo prosty sposób uwierzytelniać użytkowników z wykorzystaniem kont wbudowanych (AD B2C), FaceBook, Google, LinkeID I innych.

Wdrożeń na miarę http://www.realmadrid.com/ życzy autor kursu.

  • Rozdział 1: Omówienie usługi Azure Active Directory B2C, cennikiem i z modelowym wdrożeniem http://www.realmadrid.com/
  • Rozdział 2: Przygotowujemy aplikacje wykorzystującą uwierzytelnianie Azure Active Directory B2C, tworzymy nowy katalog Azure AD B2C w Microsoft Azure oraz dodajemy Aplikację obsługiwaną przez ten katalog.
  • Rozdział 3: Tworzymy Polityki Azure Active Directory B2C i testujemy aplikacje na maszynie lokalnej.
  • Rozdział 4: Migrujemy aplikacje wykorzystującą Azure Active Directory B2C do usługi Microsoft Azure WebApp.
  • Rozdział 5: Za pomocą kilku kliknięć rozszerzamy funkcjonalność o uwierzytelnianie poprzez konta LiveID oraz FaceBook.

 

Azure Active Directory B2C – it’s not a regular Active Directory / LDAP / ADFS / Authentication service transferred to the public cloud. It is easy to use service that allows you to authenticate user against built-in accounts (AD B2C), FaceBook, Google, LinkeID and others.
One of implementation is http://www.realmadrid.com/.

  • Chapter 1: Overview of Azure Active Directory B2C, pricing.
  • Chapter 2: We prepare applications that use Azure Active Directory B2C authentication, create a new Azure AD B2C directory in Microsoft Azure.
  • Chapter 3: We create Azure Active Directory B2C Policies and test applications on a local machine.
  • Chapter 4: We migrate applications that use Azure Active Directory B2C to Microsoft Azure WebApp.
  • Chapter 5: With a few clicks we extend the functionality for authentication through LiveID and FaceBook accounts.