Zabezpieczamy Serwer Hyper-V poprzez Hyper-V Replica oraz poprzez Azure Site Recovery

Zabezpieczmy Serwer Hyper-V poprzez replikowanie maszyn wirtualnych znajdujących się na nim do Microsoft Azure, dzięki usłudze Azure Site Recovery. Co ciekawe zabezpieczamy Microsoft Hyper-V serwer, który jest dostępny całkowicie bezpłatnie, jedyna różnica to taka, że serwer taki nie posiada interface graficznego, a całą konfiguracje musimy wykonywać zdalnie lub za pomocą Power Shell/cmd.

Od 13:35 minuty wykonujemy Hyper-V Replika do Azure – jako maszyny wirtualnej. I tutaj w przeciwieństwie do Azure Site Recovery nie musimy płacić 29 Euro na miesiąc za każdą zreplikowaną maszynę wirtualną, ale za nieograniczona ich liczbę zapłacimy tylko 11 euro…
Co ciekawe włączamy replikacje Hyper-V dla komputerów, które nie są w domenie.

Nagranie jest obrobionym nagraniem ze 102 spotkania Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows WGUiSW.