Azure Stack – ‘Name’ cannot be found on this object. or The SafeOS must be running Windows Server 2016 or Windows 10

Jeżeli podczas uruchamiania pliku .\asdk-installer.ps1 natrafimy na poniższy błąd:

The property ‘Name’ cannot be found on this object. Verify that the property exists and can be set.
At C:\AzureStack_Installer\asdk-installer.ps1:1755 char:1
+ $Runspace_Jobs_Properties.Name = “Jobs”
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException
+ FullyQualifiedErrorId : PropertyAssignmentException

Oznacza to iż, nie mamy zainstalowanego Windows Management Framework 5.1 – wystarczy go zainstalować i uruchomić instalacje raz jeszcze.

W przypadku błędu:

F_Initialize : The SafeOS must be running Windows Server 2016 or Windows 10 to use the ASDK Installer. Consider upgrading
the SafeOS or use PowerShell to install the ASDK
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/asdk/asdk-deploy-powershell
At C:\AzureStack_Installer\asdk-installer.ps1:2802 char:1
+ F_Initialize

Komentujemy linię 1853 i wówczas Azure Stack możemy zainstalować nawet z Windows 8.1 lub Windows 2012 R2.


During running .\asdk-installer.ps1 in case of error:

The property ‘Name’ cannot be found on this object. Verify that the property exists and can be set.
At C:\AzureStack_Installer\asdk-installer.ps1:1755 char:1
+ $Runspace_Jobs_Properties.Name = “Jobs”
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException
+ FullyQualifiedErrorId : PropertyAssignmentException

It means that we have not installed Windows Management Framework 5.1 – so please install it.

In case of error:

F_Initialize : The SafeOS must be running Windows Server 2016 or Windows 10 to use the ASDK Installer. Consider upgrading
the SafeOS or use PowerShell to install the ASDK
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/asdk/asdk-deploy-powershell
At C:\AzureStack_Installer\asdk-installer.ps1:2802 char:1
+ F_Initialize

Please comment line 1853 then we can install Azure Stack from Windows 8.1 or Windows 2012 R2.