Sources – Architektura przykładowej gry w chmurze Azure / Architecture of the example game in the Microsoft Azure

Sometimes ago I presented article about Architecture of the example game in the Microsoft Azure – now it is time to publish source of that.

 

Swojego czasu prezentowałem Architekture przykładowej gry w chmurze Azure – nadeszła pora na przedstawienie źródeł: