Ultra SSD – 160000 IOPS i 2000 MB/s – Killer jeżeli chodzi o szybkość

Po migracji infrastruktury do chmury Microsoft Azure – najczęściej spotykanym zarzutem – jest, ale te dyski są wolne! Ale czy rzeczywiście? Przy wymagających zasobach musimy przechodzić na dyski SSD lub tworzyć Softwarowy RAID – albo jedno i drugie. Na Ignite 2018 zaprezentowane zostały nowe możliwości jeżeli chodzi o wielkość dysków, jak i ich szybkość:

Ale najważniejsza rzecz to wprowadzenie dysków Ultra SSD, które wręcz zabijają szybkością:

Następna funkcjonalność, to możliwość zmiany parametrów dysków w locie bez restartu maszyny wirtualnej. Czyli możemy podwyższyć szybkość na czas generowania raportów – 2000 MB/s i opóźnienie poniżej 1ms.

Jeżeli chodzi o elastyczność, to powyżej 1 TB, możemy je powiększać co 1 TB i płacić tylko za tyle do ilu powiększyliśmy dysk. Aby wykorzystać moc tych dysków wprowadzone są experymantalne wielkości maszyn wirtualnych.

Pozostałe – także oczekiwane funkcjonalności ogłoszone podczas Ignite 2018, to nazwałbym je kontrowersyjnie snapshotami dla maszyn wirtualnych:

Dodano możliwość migracji dysków Managed pomiędzy Subskrybcjami i Resoure Grupami.

Jeszcze dzisiaj na Expo dowiem się, kiedy będzie możliwość backupowania dysków powyżej 4TB – Stay Tuned.


After migrating infrastructure to the Microsoft Azure Cloud – the most common complaint – is, but these disks are slow! For demanding resources, we have to switch to SSD drives or create Software RAID – or both. At Ignite 2018, new possibilities were presented in terms of the size of disks as well as their speed:

But the most important thing is the introduction of Ultra SSD disks, speed – killer:

Next functionality, is to change disk parameters on the fly, without restarting the virtual machine.

We can incrase Ultra SSD Disk by 1TB from 1TB.

Semi Snapshot for Azure:

Posibility of migrating Disk beetwen Subscriptions and Resource Groups:

Jeszcze dzisiaj na Expo dowiem się, kiedy będzie możliwość backupowania dysków powyżej 4TB – Stay Tuned.